Ténor

 

YAMAHA Bouchon Bocal Saxophone

 

YAMAHA Vis Bocal Saxophone Alto et Ténor

 

SELMER Bocal Saxophone Ténor Série 2

 

SELMER Bocal Saxophone Ténor Série 3

 

SELMER Bocal Saxophone Ténor Reference

 

YANAGISAWA Bocal Saxophone Ténor T64

 

YANAGISAWA Bocal Saxophone Ténor T66